WEB DESIGN

På den här delen designar vi webbsidor, Instagram och Facebook sidor. IT gruppen från GIV hjälper oss på RIV att planera och annat och även ordna saker så som bokningar osv. Vi supportar även företag för att kunna göra reklam på Instagram, Facebook och Google. Vi hjälper även företag att ha en intressant och snabb webbsida som faktiskt kommer till användning. Ni kan kolla på våran prislista samt exemplaren som vi har gjort här nedanför.

parallax background